Skip to content

Nordisk Allkonst / Island

Kära "Allkonst-vänner"! Nordisk Allkonst (KIK) Island 2021 är avlyst p.g.a. den osäkerhet som råder rörande Covid-19 och dess framtida förlopp. Vi ser dock fram till att 2022 kunna arrangera en Nordisk Allkonst festival då vår förhoppning är att till den tid så…

Læs mere
Back To Top