Skip to content

Allkunst

NORDISK ALLKUNST

Kunst – Idræt – Kultur / KIKfestival

Danmark 2017  

2017 var Danmark igen værtsland for den impuls som gennem 14 år har strømmet gennem de Nordiske lande som et fælles inklusionsprojekt.

En impuls om et socialt allkunstverk hvor alle deltagere, uanset sprog, kultur og handicap har samme værdi og betydning, en festival hvor vi mødes i intensive og inspirerende dage, i samlæring og skabende i en fælles kultur.

Projektgruppen har alle årene bestået af repræsentanter fra de Nordiske lande, både beboere og medarbejdere. Vi er gennem årene blevet mere bevidste på medinddragelse, delagtighed og inkludering, vi skal sammen skabe en festival. Dette arbejde har været en stor udfordring og opgave, og vi har gennem ambassadørmøder, inspirationsmøder og netværksmøder fundet talsmænd for det, vi ønsker at være sammen om, danne en festival om. Sammen  er temaer, indhold og program vokset frem. Ambassaddørene er bindeleddet mellem planlægningen og virkeligheden.

På KIKfestivalen 2015 arbejdede vi med eventyr af HC Andersen, og ønsket var at dette skulle føres videre til 2017, men vi ønskede noget mere, noget større og et fælles teaterstykke. Noget at arbejde

K- kunst: Snedronningen blev vores valg. Gennem fælles dramamøder og en engageret dramagruppe lykkedes det at få alle 7 scener fordelt på forskellige bosteder. Vi øvede hver for sig og da vi kom til Fuglsø blev det hele sat sammen under intensive og arbejdsomme dage.

I-idræt: Fodbold, gymnastik, dans, hockey, løb, vandreture og leg var hver dag en del af idræt. En stor fodboldturnering og opdagelse i naturen og havet omkring os var spredt ud over dagenes program.

K-kultur: Udflugt til ruinen Kalø Vig i regnvejr og højt humør. Rundvisning på glasmuseet i Ebeltoft, besøg på Fregatten Jylland med drabelige fortællinger fra en svunden tid.

Vi startede hver morgen med et indlæg. Katharina Karlsson fortalte om Kunst, Sonny Ferm om Idræt og Dag Balavoine om Kultur og sådan genså vi 3 af grundpersonerne i den impuls der startede tilbage i 2001 i Järna, et socialt allkunstverk.

Det næste inspirationsmøde er planlagt til den 20-22/9-2018 på Marjatta hvor ambassadørerne igen skal mødes og starte arbejdet med ALLKUNST – 2019.

 

Anne-Lene

Allkunst

Det vi vet akkurat nå, er at det i 2017 igjen skal være Fuglsøcenteret som danner rammen for festivalen. I skrivende stund… 15/1-2016 planlegger vi det første inspirasjonsmøtet der KIK skal starte forberedelsene. Ambassadørene fra de ulike hjørnene av Norden er i den forbindelse meget, meget viktige. Invitasjoner til inspirasjonsmøter og referater fra samme finner du i fanen Nyheter.

Allkunst

Människan mellan mörka och ljusa krafter

I juni 2017 arrangeras det 8:e allkonstverket – även den här gången på Fuglsöcentret i Danmark.
Allkonstverket vänder sig till MÄNNISKAN – till det allmänt mänskliga som är kärnan i oss alla, med eller utan funktionsnedsättning.
Nordiskt allkonstverk finns sedan 2003 och har som syfte att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att träffas och tillsammans fylla 6 dagar med teater, dans, musik, hantverk, samtal, friluftsaktiviteter bortom individuella och sociala begränsningar.
Två motiv har varit våra huvudsakliga drivkrafter i början:
– delaktighet i kulturlivet för alla.
– integration: en konferens/festival som medskapas av människor med en funktionsnedsättning och som handlar om att vara människa med allt vad detta innebär.
Projektet genomförde tre ”midsommarmöten” i Järna, Sverige, tre möten i Norge, då ett gemensamt teaterprojekt med vår egen ”Peer for alle” samlade oss. 2015 var det dags att ta språnget vidare till Danmark.

Under de 14 åren sedan arbetet med allkonstverket började har det hänt mycket för människor med funktionsnedsättningar: en egen FN konvention fastställer deras rättigheter och i många länder har en nationell lagstiftning sett till att de speciella behoven tillgodoses, så att en så normal livsföring som möjligt garanteras.
Det finns höga ambitioner och ett väl organiserad stöd- och servicesystem som tillgodoser det speciella, praktiska och en funktionell integration.

Vi vill mer…

Många människor med psykiska funktionshinder berättar om ensamhet, vilsenhet, stress, ångest, depression.
Men de uttrycker också och framförallt sin önskan att bidra med sina individuella tankar och förmågor, viljan att få vara med på riktigt, bli tagna på allvar som medmänniskor, få dela vänskap och glädje.
Och vi medarbetare? När vi lossar lite på våra professionella skyddskläder så är det kanske liknande känslor vi upplever. Frågor om (vems?) frihet, integritet, professionellt och medmänskligt ansvar går inte att tysta längre.

Allkonstverket har i alla år varit inkluderande, en plats där vi möttes som människor. Medarbetare eller brukare blev sekundära roller, vi var framförallt deltagare i en vecka av intensivt övande på alla plan. Vi förenades och förändrades i gemensamma upplevelser, upptäckter och i en läroprocess som är ömsesidig!
Även den ursprungliga projektgruppen har under åren utvecklats och ”ALLKUNST 2015” planerades gemensamt och så skall även nästa festival förberedas.
Projektgruppen bidrar med erfarenhet och formella färdigheter – gemensamt skapar vi innehållet till en spännande, lärorik och rolig vecka tillsammans. Fortbildning, festival, plats och tid för att mötas, kultur, livsfrågor – det skall finnas plats för lite av varje!

Historia:

Midsommarmöten i Sverige, Järna:

2003 Att mötas
2005 Med varandra – för varandra
2007 För varandra – i världen

Peer för alla i Norge (Gålå och Sundvollen):

2009 Vad är det att vara sig själv i grunden?
2011 När var jag som mig själv, den hela, den sanna?
2013 Var finns kärnan (i lökens alla skal)?

Nordisk Allkunst/KIK-festivalen i Danmark

2015 Annorlundaskap i HC Andersens värld:
Gemensamt lärande genom Konst-Idrott-Kultur

2017 Lika – olika

Konst:
Snödrottningen av HC Andersen som gemensamt musikteaterprojekt med Paul Klarskov och Jette Rymer – men även möjlighet till andra konstnärliga aktiviteter som målning, naturskulptur, dans mm
Idrott:
Rida, vandra, gymnastik, simma, träna grekisk femkamp? Lek, turneringar för alla oavsett fysiska förutsättningar.
Kultur:
Ta del av några av Aarhus’ kulturpärlor, upplevelser,
samtal och egen dokumentation.

Allkunst

NORDISK ALLKUNST 2017

Ihminen pimeyden ja valon voimien välissä…

Kesäkuussa 2017 järjestetään 8. yhteisötaiteen tapahtuma – tällä kertaa Fuglsöcenterissä Tanskassa.
Yhteisötaiteen tapahtuma- Allkonstverk- on suunnattu IHMISELLE – sille yleisinhimilliselle ja aidolle ihmisen sisimmälle, joka meillä jokaisella on, kehitysvammasta huolimatta.
Nordisk Allkonstverk oli ensimmäisen kerran 2003 ja projektin tarkoituksena on antaa kehitysvammaisille mahdollisuus tavata ja viettää yhdessä 6 päivää teatterin,tanssin, musiikin, käsityön, keskustelujen ja ulkoilma aktiviteettien parissa tarvitsematta välittää henkilökohtaisista tai sosiaalisista rajoitteista.
Kaksi motiivia, jotka ovat koko ajan olleet peruslähtökohtanamme:
– Kaikilla mahdollisuus olla osallisena ja luoda kulttuuria.
– Integraatio: festivaali järjestetään yhdessä kehitysvammaisten kanssa ja siinä samalla kiteytyy se mitä on olla ihminen sen kaikkine laadullisuuksineen.

Yhteisötaiteen projektin kolme ensimmäistä festivaalia ”Midsommarmöten” olivat Järnassa, Ruotsissa. Seuraavat kolme kokousta Norjassa, jossa Peer Gynt esitettiin yhteisenä teatteriprojektina. Vuonna 2015 siirryimme Tanskaan.

Noiden 14 vuoden aikana Allkonstverketin alkamisesta on tapahtunut paljon edistystä kehitysvammaisten asemassa: YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista takaa heille kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet ja jonka monien maiden kansallinen lainsäädäntö ottaa huomioon. Se varmistaa heille kuuluvat erityistarpeet ja mahdollisuuden elää mahdollisimman normaalia elämää vammasta huolimatta. Tavoitteena on luoda hyvin organisoitu tuki- ja palvelujärjestelmä, joka täyttää sekä käytännölliset että toiminnalliset erityistapeet.

Me haluamme enemmän…

Monet kehitysvammaiset kertovat yksinäisyydestä, ulkopuolisuudesta, stressistä, ahdistuksesta ja masennuksesta.
Mutta he ilmaisevat myös erityisesti toiveensa saada olla osallisena ja avuksi yksilöllisine ajatuksineen ja kykyineen, oikeasti osallisena. He haluavat tulla yhtä vakavasti otetuiksi kuin muutkin ihmiset, saada kokea ystävyyttä ja jakaa iloa.
Ja me työntekijät? Kun löysäämme ammattimaisia suojavarusteitamme voimme tunnustaa että koemme juuri samanlaisia tunteita. Eli kysymys kuuluu: kenen vapautta, integriteettiä, ammattimaisuutta ja yksilön vastuuta ei voi enää vaienneta?

Allkonstverket on koko toimintansa ajan ollut kaikki yksilöt mukaansa ottava kohtaamispaikka. On toissijaista oletko työntekijä vai kyläläinen, kaikki osallistuvat festivaaliviikon moninaiseen ja intensiiviseen toimintaan. Yhdessä koetut elämykset ja oivallukset tekevät oppimisprosessista molemminpuolisen!
Myös alkuperäinen Allkonstverkin projektiryhmä on laajentunut ja kehittynyt. ALLKUNST 2015 valmisteltiin yhdessä kyläläisten kanssa kuten myös kesän 2017 festivaali.
Projektiryhmällä on kokemus ja vastuu muodollisista vaatimuksista – yhdessä luomme sisällöltään jännittävän, uusia elämyksiä tarjoavan ja hauskan viikon. Jatkokoulutusta, festivaalihumua, aika ja paikka yhdessäololle, kulttuuria, elämän kysymyksiä – kaikkea tätä on tarjolla!

Midsommarmöten Ruotsissa, Järnassa:

2003 Kohtaaminen
2005 Toistemme kanssa – toisiamme varten
2007 Toistemme kanssa maailmassa

Peer för alla Norjassa (Gålå och Sundvollen):

2009 Mitä pohjimmiltaan merkitsee että minä olen minä?
2011 Milloin olin itseni, eheä, tosi?
2013 Mistä löydän sisimpäni (kaikkien kerrosten alta)?

Nordisk Allkunst/KIK-festivaali Tanskassa

2015 Erilaisuuden teema HC Andersenin saduissa:
yhteinen oppiminen taiteen, urheilun ja kulttuurin
keinoin

2017 Samanlainen-erilainen

Taiteellinen osuus:
HC Andersenin Lumikuningatar yhteisenä musiikki-teatteriprojektina Paul Klarskovin ja Jette Rymerin ohjaamana – mutta myös mahdollisuus osallistua muihin taiteellisiin aktiviteetteihin kuten maalaus, kuvanveisto, tanssi…
Urheilu:
Ratsastus, vaellus, voimistelu, uinti, kreikkalainen viisottelu ? Leikkiä ja otteluita vammaan katsomatta ja kaikille sopivin fyysisin edellytyksin.
Kulttuuri:
Koe joitakin Aarhusin taidehelmistä – keskustelua ja omatoimista kokemusten tallentamista.

Allkunst

NORDISK ALLKUNST 2017

Man between the forces of light and darkness/Man between dark and light forces.

The 8th Allkunst project will take place in June 2017, also this time at Fugslöcentre in Denmark.
Allkonstverket is directed towards PEOPLE/MANKIND – to the general humanity that is at the core of us all, with or without disability.
Nordic Allkonstverk has existed since 2003, and has given people with disabilities the possibility of meeting and spending 6 days together taking part in theatre, dance, music, handicrafts, conversation/dialogue, outdoor activities beyond individual and social limits.
Two primary aims have been driving forces since the very beginning:
– participation in cultural life for all.
– integration: a conference / festival created together with people with
disabilities about being human, and all that it implies.

The Project has consisted of three “Mid Summer meetings” in Järna, Sweden, three meetings in Norway where a joint theatre production of our own “Peer for alle” brought us together. In 2015 it was time to move on to Denmark.

Much has happened for people with disabilities since work with Allkonstverk began 14 years ago: a separate United Nations convention establishes their rights and in many countries there is national legislation which ensures that special needs are accommodated for so that as normal a life as possible is guaranteed. There are high ambitions and well-organised support and care which provide specific, practical and functional integration.

We want more…

Many mentally challenged people talk of loneliness, disorientation, stress, anxiety and depression. But they also express above all, their wish to contribute their individual thoughts and abilities, their desire to participate and be taken seriously as fellow human beings and to share friendship and joy.

And we co-workers/carers? Do we perhaps experience similar feelings when we “take off” our own professional masks. We can no longer be silent about issues (whose?) of freedom, integrity, professional or caring/charitable? responsibilities.

Allkonstverket has always been including, a place where we meet as people. It doesn’t matter whether we are co-workers or not, we are above all participants in a week of intense exercise on every level. We meet and share common experience and discovery and the learning process is mutual.
Just like the original project team has evolved over the years and “ALLKUNST 2015” was planned jointly, so will we continue to plan the next festival.
The Project Group will contribute with experience and formal skills – together we will create the content for an exciting, educational and fun week together. For learning, for festival, for time and space to meet one another, culture, life issues – there should be room for a little of everything!

History:

Mid Summer in Sweden, Järna:

2003 Meeting
2005 With each other – for each other
2007 For each other – in the world

Peer for All in Norway (Gålå and Sundvollen):

2009 What is it to be oneself?
2011 When was I myself, whole and truthful?
2013 What’s at the core (inside the onions layers)?

Nordisk Allkunst/KIK-festival in Danmark

2015 Being different in HC Andersens world:
Learning together through Art, Sport and Culture.

2017 Alike – Unlike/Different

Art (Konst):
The Snow Queen by HC Andersen, a collaborative musical theatre project with Paul Klarskov and Jette Rymer – also other creative activities such as painting, sculpture in nature, dance etc.
Sport (Idrott):
Riding, hiking, gym, swimming, olympic pentathlon? Games, tournaments for everyone regardless of physical ability.
Culture (Kultur):
Experience som of thr cultural gems in the neigborhood , sites, conversation/dialogue, writing an.d painting

Back To Top