Skip to content

Inspiration i Danmark

Under två dagar möttes vi på Marjatta för ett inspirationsmöte med Jetty Rymer där vi sjöng och övade sånger från KIK-festivalen och andra sånger. Under den första kvällen så hade vi Film- och Sångafton med inbjudna gäster från Marjattagemnskapen. Totalt…

Læs mere

Allkonst 2024

Nordisk Allkonst - "Vår uppgift och vår röst i Världen" vänder sig till boende och medarbetare i antroposofisk socialterapi verksamheter inom LSS och SoL i Norden. Vi önskar genom detta Sociala Allkonstverk minska avståndet och öka förståelse mellan brukare och…

Læs mere

Nordisk Allkonst Sverige 2024

"Vår uppgift och vår röst i världen” Nordisk Allkonst / Sverige 2024 Nordisk Allkonst kommer att vara från måndag den 24 juni till fredag den 28 juni. Måndag den 24 juni så är det ankomst och gemensam middag. På kvällen…

Læs mere

Nordisk Allkonst Sverige 2024

Nordisk Allkonst 2024 "Vår uppgift och vår röst i världen". Efter en resa från Sverige till Norge, Danmark och Island så kommer Nordisk Allkonst efter 21 år och 10 festivaler tillbaka till Järna och Sverige sommaren 2024. Ambassadörer från många socialterapeutiska…

Læs mere

Nordisk Allkonst Island 2022

                      "GILJAGAUL" ”Giljagaul” (uttalas Giljagöjl) kan vara vindens sus i fjället eller vattnets porlande rörelse i marken. Vi vandrar genom ravinen (gil) eller ”kaljon” (gljúvur) på Tingvellir.Vi arbetar i olika workshops…

Læs mere

Giljagaul – Island 2022

Giljagaul som Nordisk Allkonst kallades på Island hade som övergripande tema de fyra elementen (jord, vatten, eld och luft) där vi genom att Se – Höra – Göra kom dem närmare. Kefas Berlin hade komponerat ”elementmusik”, som de fyra länderna…

Læs mere

Inspirationsmøde i Danmark

Inspirationsmøde Vidarsalen, Marjatta d. 21–22. Februari. Vi delte tanker om hvad et ”skabende” menneske kan være. Hvornår og hvordan er vi ”skabende”. Vi skabet af et stykke træ en ”Burra” som fik lyde i rummet. Vi hørte om ‘Olafur Liljeros…

Læs mere

Den skapande människan

Nordisk Allkonst / Island 2022 Tema för Nordisk Allkonst / Island 2022 kommer att vara "Den skapande människan", där vi genom att Se - Höra - Göra vill komma de fyra elementen nära och uppleva dem i våra workshops. Elementar-världen är så…

Læs mere
Back To Top