skip to Main Content

Giljagaul – Island 2022

Giljagaul som Nordisk Allkonst kallades på Island hade som övergripande tema de fyra elementen (jord, vatten, eld och luft) där vi genom att Se – Höra – Göra kom dem närmare. Kefas Berlin hade komponerat ”elementmusik”, som de fyra länderna…

Læs mere

Inspirationsmøde i Danmark

Inspirationsmøde Vidarsalen, Marjatta d. 21–22. Februari. Vi delte tanker om hvad et ”skabende” menneske kan være. Hvornår og hvordan er vi ”skabende”. Vi skabet af et stykke træ en ”Burra” som fik lyde i rummet. Vi hørte om ‘Olafur Liljeros…

Læs mere

Den skapande människan

Nordisk Allkonst / Island 2022 Tema för Nordisk Allkonst / Island 2022 kommer att vara "Den skapande människan", där vi genom att Se - Höra - Göra vill komma de fyra elementen nära och uppleva dem i våra workshops. Elementar-världen är så…

Læs mere

Nordisk Allkonst / Island

Kära "Allkonst-vänner"! Nordisk Allkonst (KIK) Island 2021 är avlyst p.g.a. den osäkerhet som råder rörande Covid-19 och dess framtida förlopp. Vi ser dock fram till att 2022 kunna arrangera en Nordisk Allkonst festival då vår förhoppning är att till den tid så…

Læs mere

Inspirationsmøde på Island!

          INSPIRATION ISLAND...! Den 14-17 april 2020 er det første Inspirationsmøde indfør den kommende kulturfestivalen Nordisk Allkunst / Island 2021. Vi bor ved Laugervatni der også festivalen kommer at blive. De som ønsker at være medskabende…

Læs mere

Nordisk Allkonst – KIK / Danmark 2019

Nordisk Allkonst är en sommar festival som återkommer vart annat år. Festivalen vänder sig till unga och vuxna med och utan funktionsvariationer som vill vara med till att delta och skapa en annorlunda och innehållsrik kulturfestival... "Allkonst-verket” har kommit för…

Læs mere
Back To Top