Skip to content

Deltagaranmälan

Danska

 • Alle festivaldeltagere skal tilmeldes personligt!
 • Grupper opfordres til at betale samlet.
 • Betalning skal ske samtidigt med tilmelding senest d. 1. marts.
 • Mærk indbetalingen med antal deltagere, kontaktperson og virksomhedens navn.
 • Kontaktperson og virksomhed får kvittering via email då indbetaling er registeret .
 • Afmelding kan ske senest d. 15. maj.

Svenska

 • Alla deltagere ska anmälas personligt.
 • Grupper betalar samlat.
 • Betalningen sker samtidigt som anmälan senast den 1 mars 2024
 • Märk inbetalningen med antal deltagare, kontaktperson och verksamhetens namn.
 • Kontaktperson / verksamhet får kvittering via e-mail då inbetalning är registrerad.
 • Avbokning kan se senast d. 15 maj.
Back To Top