Skip to content
Kära ”Allkonst-vänner”!
Nordisk Allkonst (KIK) Island 2021 är avlyst p.g.a. den osäkerhet som råder rörande Covid-19 och dess framtida förlopp. Vi ser dock fram till att 2022 kunna arrangera en Nordisk Allkonst festival då vår förhoppning är att till den tid så vill världssituationen vara mer trygg och stabil…
När detta är sagt så är min innerliga önskan och starka rekommendation att Ni alla håller ”flamman” levande genom att tala med varandra och era vänner om det som skall komma….festival, Island, gemenskap, möten, musik, dans, lek…kan vara sådana samtalsämnen. Tema för festivalen är ju ”Den skapande människan” vilket också kan ge inspiration till många reflektioner.
Vi kommer att fokusera på delaktighet och medinflytande i planering och genomförande av denna den 10:e ”Allkonst-festivalen”. Vår plan är att fram till sommaren 2022 ha flere ”Inspirationsmöten” där våra ambassadörer från de olika länderna bidrar med tankar och idéer hur vi kan belysa temat och skapa för alla en givande och inspirerande festival där kultur och natur går upp i en ”högre enhet”! Vi planerar att ha i Inspirationsmöten i Norge, Sverige, Danmark, Island…
Så låt oss med tillit se framtiden an och gripa de utmaningar som vi möter så att tiden fram till Nordisk Allkonst 2022 / Island blir fyllt med kreativitet och goda tankar.

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top