Skip to content

Nordisk Allkonst 2024

 

”Vår uppgift och vår röst i världen”.

                       Efter en resa från Sverige till Norge, Danmark och Island så kommer Nordisk Allkonst efter 21 år och 10 festivaler tillbaka till Järna och Sverige sommaren 2024.

Ambassadörer från olika socialterapeutiska verksamheter i Norden är med till att planlägga och arrangera denna festival vilket har gjort Nordisk Allkonst, till en inkluderande Kulturfestival för ALLA.

”Tillsammans ska våra stämmor höras och vår uppgift i världen bli synlig”

Programmet kommer att innehålla sång och musik, korta inlägg och tankar för dagen kring festivalens tema, workshops, marknad, öppen scen, skådespel, utflykt, fest, dans…….och in emellan tid för möten, samtal, och gemenskap med gamla och nya vänner.

Nordisk Allkonst vänder sig till boende, brukare och medarbetare i Socialterapeutiska verksamheter i Norden och från andra länder.

Festivalen börjar måndagen den 24 juni och avslutas fredagen den 28 juni 2024.

Platsen kommer att vara Kulturhuset i Ytterjärna.

                                                                              Välkommen!!

Back To Top